Rabaty i promocje - ogólne zasady

ZASADY ORGANIZOWANIA PROMOCJI I UDZIELANIA RABATÓW

W SKLEPIE INTERNETOWYM POLSKA RZECZ

z dnia 18 czerwca 2018 r.

 

PROMOCJE

Promocja polega na prezentowaniu Towaru na korzystniejszych niż pierwotnie ustalone w Sklepie warunkach, w szczególności na kwotowym lub procentowym obniżeniu podstawowej Ceny Towaru.

Przez Promocję należy też rozumieć również Przecenę Towaru z uwagi na pozostały krótki termin przydatności lub stwierdzoną przez Sprzedawcę wadę Towaru, o której informacje publikowane są w Sklepie w opisie Towaru.

Co do zasady, Promocje są dostępne dla wszystkich Użytkowników.

Szczegółowe warunki Promocji Sprzedawca może określić w Sklepie lub na jednym ze swoich profili w mediach społecznościowych. Wybrane Promocje mogą być dostępne jedynie dla obserwatorów określonego profilu Sprzedawcy.

 

RABATY

O ile w szczególnych warunkach uzyskania Rabatu nie zostało to określone inaczej, Rabat polega na procentowym obniżeniu podstawowych Cen Towarów objętych składanym przez Użytkownika Zamówieniem i nie obejmuje on Kosztów Dostawy i Kosztów Płatności określonych dla tego Zamówienia.

Ceny Towaru prezentowane w Sklepie nie uwzględniają przydzielonych Użytkownikowi Rabatów.

Przydzielony Klientowi Rabat nie znajduje zastosowania w odniesieniu do Towarów objętych Promocją.

Wartość Rabatu jest prezentowana Użytkownikowi w Koszyku i ustalana podczas składania Zamówienia w oparciu o wysokość Rabatu przyznaną temu Użytkownikowi. Wartość ta jest przeliczana każdorazowo po zaktualizowaniu przez Użytkownika zawartości Koszyka.

Rabaty mogą być Stałe lub Okazjonalne.

 

RABATY STAŁE

Stały Rabat polega na procentowym obniżeniu Całkowitej Ceny Zamówienia i może zostać przyznany przez Sprzedawcę indywidualnie wybranemu Klientowi lub określonej grupie Klientów.

Klient zostanie wyraźnie poinformowany przez Sprzedawcę o przyznaniu mu Stałego Rabatu oraz o jego wysokości i dopiero po otrzymaniu tej informacji jest uprawniony do korzystania z przyznanego mu Rabatu.

Stały Rabat jest przyznawany na czas określony i na nieograniczoną liczbę Zamówień złożonych w tym czasie. Jeśli w szczególnych warunkach uzyskania Rabatu nie zostało to określone inaczej, Stały Rabat jest przyznawany na okres jednego roku. Po upływie tego okresu Sprzedawca może ponownie przyznać Klientowi Stały Rabat.

Stały Rabat jest dostępny tylko dla Klientów, którzy założyli w Sklepie swoje indywidualne Konto (zarejestrowali się w Sklepie).

 

RABATY OKAZJONALNE

Rabat Okazjonalny może zostać przyznany Na Pierwsze Zakupy, po przekroczeniu Progu Rabatowego lub w formie Kuponu Rabatowego.

 

RABAT NA PIERWSZE ZAKUPY polega na procentowym obniżeniu Całkowitej Ceny Zamówienia i może zostać przyznany tylko podczas składania pierwszego Zamówienia w Sklepie Klientowi, który podczas składania tego Zamówienia założył w Sklepie swoje indywidualne Konto (zarejestrował się w Sklepie).

Sprzedawca określa i upublicznia warunki uzyskania Rabatu na Pierwsze Zakupy, w tym jego wysokość, a także oznacza okres, w jakim można go uzyskać.

 

PRÓG RABATOWY to wartość wyrażona w polskich złotych. Jeśli podczas składania Zamówienia wartość Całkowitej Ceny Zamówienia co najmniej zrówna się z Progiem Rabatowym, Użytkownik składający to Zamówienie uzyska Rabat polegający na procentowym obniżeniu Całkowitej Ceny Zamówienia.

Sprzedawca określa i upublicznia Progi Rabatowe i przypisane im wysokości Rabatów.

 

KUPON RABATOWY to udostępniony Użytkownikowi kod promocyjny, który wpisany podczas składania Zamówienia w odpowiednie pole w Koszyku umożliwi uzyskanie przypisanego do niego Rabatu.

Rabat uzyskany na podstawie Kuponu Rabatowego polega na procentowym obniżeniu Ceny każdego z Towarów spełniającego zdefiniowane dla Kuponu Rabatowego kryteria albo na zagwarantowaniu darmowej dostawy.

Kupon Rabatowy może zostać przypisany do Zamówień o określonej wartości lub Towarów spełniających odpowiednio zdefiniowane kryteria. Może on również zostać udostępniony jedynie określonej grupie Klientów.

Kupon Rabatowy jest ważny przez oznaczony czas i, o ile w szczególnych warunkach uzyskania Kuponu Rabatowego nie zostało określone inaczej, może zostać wykorzystany tylko raz.

 

Rabaty Okazjonalne, o ile w szczególnych warunkach ich uzyskania nie zostało określone inaczej, mogą być dostępne dla wszystkich Użytkowników.

 

W przypadku gdy Użytkownik podczas składania Zamówienia wykaże, że przysługują mu różne Rabaty, wartość tych Rabatów nie podlega zsumowaniu, a Użytkownikowi naliczany jest najkorzystniejszy z przyznanych mu Rabatów.

 

Szczegółowe warunki uzyskania poszczególnych Rabatów Sprzedawca może określić w Sklepie lub na jednym ze swoich profili w mediach społecznościowych. Wybrane Rabaty mogą być dostępne jedynie dla obserwatorów określonego profilu Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl