Rabat KDR - Karta Dużej Rodziny

ZASADY PRZYZNANIA STAŁEGO RABATU DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY W SKLEPIE INTERNETOWYM POLSKA RZECZ

z dnia 19 czerwca 2018 r.

 

Mając na uwadze postanowienia umowy podpisanej z datą 18 czerwca 2018 r., a zawartej przez Sprzedawcę ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” realizującym zadania powierzone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanej dalej Umową w sprawie KDR,

zgodnie z opublikowanymi na stronie Sklepu Zasadami organizowania promocji i udzielania rabatów w sklepie internetowym Polska Rzecz (dostępnymi tutaj),

oraz na zasadach tu określonych,

Sprzedawca udziela Stałego Rabatu dla Klientów – członków rodziny wielodzietnej (Rabat KDR).

 

Wysokość Rabatu KDR: 5%

 

Rabat KDR zostanie przyznany każdemu Klientowi, który jest zarejestrowany w Sklepie (posiada w nim swoje Konto) oraz wykaże, że jest członkiem rodziny wielodzietnej – posiadaczem Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny zgodnie z Umową w sprawie KDR, jest jedynym dokumentem potwierdzającym uprawnienia przysługujące członkom rodziny wielodzietnej.

Aby uzyskać Rabat KDR Klient powinien przesłać Sprzedawcy pocztą elektroniczną, na adres biuro@polskarzecz.pl:

  • informację o założeniu w Sklepie swojego Konta oraz
  • siedemnastocyfrowy numer Karty Dużej Rodziny wystawionej na jego imię i nazwisko.

Podanie Sprzedawcy przez Klienta numeru wystawionej na jego imię i nazwisko Karty Dużej Rodziny jest dobrowolne i Klient nie ma obowiązku tego robić, jednakże w przypadku gdy Klient nie poda Sprzedawcy tego numeru, poda numer nieprawidłowy lub odpowiadający Karcie Dużej Rodziny, która utraciła już ważność, nie zostanie mu przyznany Rabat KDR.

Podane przez Klienta w celu uzyskania Rabatu KDR jego dane, w szczególności numer Karty Dużej Rodziny, będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z zasadami określonymi w opublikowanej w Sklepie Polityce Prywatności na podstawie dobrowolnej zgody Klienta. Podanie przez Klienta jego danych w celu przyznania mu przez Sprzedawcę Rabatu KDR jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę tych danych.

Zgodnie z Umową w sprawie KDR, Sprzedawca jest uprawniony do sprawdzenia, za pomocą, udostępnionego mu na podstawie tej umowy, mechanizmu weryfikacji, ważności Karty Dużej Rodziny, na którą powołuje się Klient.

Sprzedawca po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzenia ważności Karty Dużej Rodziny przyzna Klientowi Rabat KDR (dopisze go do grupy Klientów, którym przyznano taki rabat) i niezwłocznie poinformuje go o tym.

Klient jest uprawniony do korzystania z Rabatu KDR dopiero po otrzymaniu od Sprzedawcy informacji o przyznaniu mu tego rabatu - do Zamówień złożonych przed otrzymaniem takiej informacji rabat ten nie będzie miał zastosowania.

Sprzedawca przyznaje Klientowi Rabat KDR na czas ważności Karty Dużej Rodziny, której numer Klient mu podał, nie dłużej jednak niż na czas obowiązywania Umowy w sprawie KDR. O fakcie rozwiązania Umowy w sprawie KDR, a tym samym o wygaśnięciu przyznanego Rabatu KDR, Sprzedawca poinformuje wszystkich Klientów, którym przyznano Rabat KDR.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl